deskundig | persoonlijk | helder

deskundig | persoonlijk | helder

BankGarantieZeker

BankGarantieZeker-certificaat voor bieden zonder financieel voorbehoud

Meer kans voor starters op de woningmarkt!

Bieden zonder voorbehoud van financiering is niet zonder risico. Komt de financiering van het aangekochte pand niet tot stand, dan roept de verkopende partij de waarborgsom (boete) van 10% van de koopsom in via de notaris.

Met het BankGarantieZeker-certificaat is het mogelijk een bod te doen op een woning, zonder voorbehoud van financiering én zonder risico op een boete. Deze optie geldt alleen voor starters op de woningmarkt en is mogelijk via Van Woezik Financieel Advies.

BankGarantieZeker is ontwikkeld door Nationale Waarborg B.V., de grootste leverancier van bankgaranties voor particulier onroerend goed in Nederland. De hypotheekadviseur kijkt naar de persoonlijke financiële situatie en bepaalt of jij en/of je partner voldoet(n) aan de voorwaarden van BankGarantieZeker. Aan de hand van de aangeleverde gegevens wordt een betrouwbare voorspelling van het maximale hypotheekbedrag bepaald. Dit bedrag staat vermeld in het BankGarantieZeker-certificaat van Nationale Waarborg. Het certificaat geeft een betere kans om succesvol te bieden op een woning.

Nadat het bod door de verkopende partij is geaccepteerd, gaat de wettelijke drie dagen bedenktijd in. Nadat deze is verstreken, wordt de reguliere bankgarantie gesteld. Nationale Waarborg brengt de kosten voor het certificaat en de bankgarantie in rekening. Deze worden verrekend bij passeren.

Is het bod niet geaccepteerd? Op dat moment vervalt het BankGarantieZeker-certificaat. Je betaalt geen kosten.

Wordt de hypotheekaanvraag, na ondertekening van de koopovereenkomst, door de geldverstrekker afgewezen, maar is wel voldaan aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van het BankGarantieZeker-certificaat? In dat geval vervalt het regres op de waarborgsom ter hoogte van maximaal 10% van de koopsom, mits dit als voorwaarde staat vermeld in de ondertekende koopovereenkomst.

Alle voorwaarden, de kosten en de aanvraagmogelijkheden zijn bij ons bekend. Neem gerust contact op voor meer informatie!

E-mailen
Bellen
LinkedIn