deskundig | persoonlijk | helder

deskundig | persoonlijk | helder

Bankgarantie

Binnenkort zal er in verband met de aankoop van de nieuwe woning een bankgarantie door Nationale Waarborg worden gesteld. In het kader van de zorgplicht is Van Woezik Financieel Advies verplicht je te informeren over de gevolgen van de garantie en in het bijzonder dat de borg verplicht is op eerste schriftelijk verzoek van de notaris tot betaling over te gaan.


Wat is een bankgarantie?

Bij het ondertekenen van de koopovereenkomst teken je ook voor het feit dat je een waarborgsom ter hoogte van 10% van de koopsom vastlegt. Deze garantstelling komt tot uitkering ten gunste van de verkoper als de koop niet doorgaat na het verlopen van de ontbindende voorwaarden. Deze waarborgsom is dus een extra zekerheid voor de verkoper.

De waarborgsom dien je kort na het ondertekenen van de koopovereenkomst te storten op de tussenrekening van de notaris. Als je het geld niet beschikbaar hebt of het liever op je eigen rekening laat staan, kunt je aan deze eis voor een waarborgsom ook voldoen door het laten stellen van een bankgarantie. Een andere partij staat via een waardepapier dan garant voor het bedrag en keert dit uit wanneer de verkoper de bankgarantie inroept. De bank waar je je hypotheek regelt kan dit voor je doen, maar die geeft de bankgarantie vaak pas af wanneer de hele hypotheek rond is en dan ben je meestal te laat conform de uiterste steldatum die in de getekende koopovereenkomst staat vermeld. Zodra je deze datumgrens overschrijdt, bent je officieel in gebreke en kan de verkoper, via de notaris de 10% waarborgsom inroepen.

Wat doet Nationale Waarborg?

Nationale Waarborg verstrekt sinds 2003 losse bankgaranties voor bestaande bouw en nieuwbouwwoningen. De bankgarantie kan via een hypotheekadviseur worden aangevraagd in combinatie met elke hypotheek.

Nationale Waarborg stelt je bankgarantie tegen een aantrekkelijk tarief en binnen één werkdag na aanvraag. Gemak, service en snelheid zijn de kernwaarden van Nationale Waarborg. Dit betekent een eenvoudige aanvraagprocedure, deskundige beoordeling en snelle afhandeling.

Wat houdt de verzekering op de bankgarantie in?

Op de bankgarantie kan gekozen worden voor een verzekering (in sommige bankgaranties is de verzekering standaard opgenomen) die je beschermt wanneer de koop na het verlopen van de ontbindende voorwaarden om bepaalde redenen niet doorgaat en de verkoper de 10% waarborgsom opeist.

De verzekering keert uit wanneer de koop na verloop van de ontbindende voorwaarden niet doorgaat omdat je geen hypotheek krijgt vanwege overlijden, ziekte, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of scheiding. U bent verzekerd voor het gehele garantiebedrag tot een maximum van € 35.000,-. De verzekering geldt niet voor kopers die op het moment van het aanvragen van de bankgarantie 65 jaar of ouder zijn.

De bankgarantie ligt bij de notaris, hoe gaat het nu verder?

De notaris bewaart de garantie en de nota in je dossier. Als er iets gewijzigd moet worden aan de bankgarantie, verzoekt de notaris dit aan Nationale Waarborg en passen zij de garantie aan. Wanneer je gaat passeren neemt de notaris de nota voor de bankgarantie samen met de andere kosten mee in de eindafrekening die je voldoet bij het passeren.

Het kan gebeuren dat de notaris de nota over het hoofd ziet en niet op de eindafrekening zet. Nationale Waarborg stuurt je dan na passeren een nota. Check dus voor passeren de eindafrekening van de notaris om te voorkomen dat je achteraf nog een nota van Nationale Waarborg krijgt.

De koop van mijn huis gaat niet door, hoe zit het nu met de bankgarantie?

Als je de koop ontbindt voor het verlopen van de ontbindende voorwaarden of wanneer de verkoper de waarborgsom niet opeist en de koop niet doorgaat na verlopen van de ontbindende voorwaarden vervalt de bankgarantie. Je ontvangt dan nog wel een nota van Nationale Waarborg voor de garantiekosten omdat zij gedurende de looptijd van de bankgarantie garant hebben gestaan voor de 10% van de koopsom.

Als de koop niet doorgaat na het verlopen van de ontbindende voorwaarden en de verkoper vordert de waarborgsom, dan betaalt Nationale Waarborg de bankgarantie via de notaris uit aan de verkoper en heeft Nationale Waarborg een vordering op jou ter hoogte van het garantiebedrag. Vervolgens onderzoekt Nationale Waarborg of de reden voor het niet doorgaan van de koop gedekt wordt door een verzekering. Als dit het geval is, keert de verzekering het garantiebedrag uit tot een maximum van € 35.000,- en heeft Nationale Waarborg geen vordering meer op jou voor dat bedrag.

Als de verzekering het garantiebedrag niet (helemaal) uitkeert of de verzekering is niet van toepassing, blijft de vordering op jou in stand. Samen met jou ontwerpt Nationale Waarborg dan een oplossing zodat je in staat bent zo snel mogelijk de vordering in te lossen.

Dienstverlening

Wanneer een bankgarantie wordt afgesloten in combinatie met een hypotheekaanvraag via Van Woezik Financieel Advies worden er geen eenmalige aanvraag- en afhandelingskosten in rekening gebracht. De aanvraag- en afhandelingskosten die in rekening gebracht worden voor een losse bankgarantie, dus zonder hypotheekaanvraag, bedragen vanaf € 395 (exclusief de kosten van Nationale Waarborg). Dit tarief is niet van toepassing indien de koper(s) een zelfstandige onderneming voer(t)(en). 

E-mailen
Bellen
LinkedIn