deskundig | persoonlijk | helder

deskundig | persoonlijk | helder

Pensioenen

Wie zich in zijn eigen pensioen gaat verdiepen, zal vaak niet verder kijken dan de opgave die een keer per jaar via de werkgever wordt verzonden. Doorgaans gebeurt dat via een UPO (Uniform Pensioen Overzicht). Voor actieve pensioenregelingen zal dat ieder jaar plaatsvinden. Hebt u te maken met een pensioenregeling van een vorige werkgever, dan zult u een dergelijke UPO doorgaans eens per 5 jaar ontvangen. Al die UPO's samen geven u een inzicht in de hoeveelheid pensioen waarop u op uw pensioendatum kunt rekenen. Mits uw salaris blijft wat het nu is! En op zich is dat niet zo ingewikkeld.

Voor de meeste werknemers geldt, dat hun salaris stijgt met het ouder worden. Al was het alleen maar om de inflatie bij te kunnen houden. Pensioenregelingen verschillen echter in de manier waarop een hoger salaris ook extra pensioen oplevert. En zo kan het pensioen van regeling 1 ineens duizenden euro’s hoger uitkomen dan het pensioen van regeling 2. Nog ingewikkelder wordt het wanneer we nagaan op welke manier het pensioen, wanneer het eenmaal is ingegaan, meestijgt met de inflatie.

Het is algemeen bekend dat de belastingdruk na de penrsioendatum aanmerkelijk lager is dan in de jaren daarvoor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het inkomen na de pensioendatum bruto lager mag zijn dan voor de pensioendatum. Vandaar dat vaak wordt gestreefd naar een pensioeninkomen van 70% van het laatst genoten inkomen.

Sinds enige tijd zijn pensioenregelingen die 'gegarandeerd' die 70% opbouwen helaas niet meer toegestaan. Op hoeveel pensioen u 'straks' kunt rekenen is dan ook sterk afhankelijk geworden van de manier waarop het pensioen wordt opgebouwd, het gebruikte 'pensioensysteem'.    Wanneer een werkgever zich aan een CAO dient te houden, ligt dat al vast: het is bij CAO bepaald. Is er geen CAO van toepassing, dan heeft de werkgever de keuze uit verschillende regelingen. 
Alle met hun eigen 'prijs'. Maar ook met erg verschillende uitkomsten.tijd.

E-mailen
Bellen
LinkedIn