deskundig | persoonlijk | helder

deskundig | persoonlijk | helder

Schade algemeen melden

Indien je een schade wilt melden op een polis welke niet via Voogd & Voogd is afgesloten, kun je gebruik malen van het algemene schadeaangifteformulier. Deze graag volledig invullen en vervolgens 'opslaan als' op de computer. Daarna graag het formulier (liefst digitaal per e-mail in PDF-formaat) retour zodat de schade verder in behandeling genomen kan worden. Voeg zo veel mogelijk bewijsstukken zoals foto's van de schade, aankoopbon, reparatieofferte e.d. toe.


E-mailen
Bellen
LinkedIn